Experimentální výzkum rizikových a časových preferencí (Experimentální výzkum rizikových a časových pref.)

Kód projektu
MUNI/A/0932/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Časové a rizikové preference představují jedny ze základních preferencí, pomocí kterých lze vysvětlit chování lidí v řadě situací, jako jsou např. investiční rozhodování, spoření, pojistné chování, chování na trhu práce. V tomto projektu odhadneme postoj k riziku a časové preference pomocí různých metod, které se liší svojí komplexností nebo způsobem prezentování volby experimentálním subjektům a srovnáme jejich výsledky. Dále prozkoumáme, zda existuje vztah mezi individuálními rizikovými a časovými preferencemi a dalšími údaji o experimentálních subjektech získanými pomocí dotazníkového šetření. Dále zjistíme, zda se liší postoj k riziku u běžné populace a specifické socio-demografické skupiny s rizikovým povoláním. Projekt se bude také zabývat rizikovými a časovými preferencemi v aukcích. Pomocí experimentální metody prozkoumáme dvě možná vysvětlení, proč v experimentální literatuře není first-price aukce výnosově ekvivalentní s holandskou aukcí.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.