Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury II (CBAIP)

Kód projektu
MUNI/A/1066/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
WWW stránky projektu
http://www.itregep.cz/cs/narodni-granty/cost-benefit-analyza-projektu-dopravni-infrastruktury-ii

Interdisciplinární výzkumný projekt je zaměřen na socio-ekonomické faktory cost-benefit analýzy (CBA) využitelné pro posuzování vhodnosti velkých investičních projektů do dopravní infrastruktury. V současné době používaná hodnotící schémata akcentují čisté finanční ukazatele a nedostatečně pracují s potenciálními změnami poptávky po dopravních službách souvisejících s investičním záměrem, což nedává ve výsledné analýze optimální výsledky. Projekt navazuje na předchozí SV CBA-IP (2016), rozvíjí jej a aplikuje metodu ex-post analýzy, vyhodnocení (ne)plnění kritérií a vysvětlení příčin.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.