Inovace v rozvoji praxí a stáží studentů prezenčního studia

Kód projektu
ROZV/66/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
Praxe, stáže, podnikatelský inkubátor, duální systém vzdělávání

Na MU není stále dopracován systém praxí a stáží s využitím podnikatelských inkubátorů, klinik a duálního systému výuky (soukromé firmy, veřejná správa, justice, zdravotnická zařízení apod.). Projekt se zabývá touto slabou stránkou školy s cílem dovedení praxí a stáží do této roviny s maximálním propojením na odborníky z praxe a zpětnou vazbu firem ve vztahu k inovacím studijních plánů, studijních oborů a studijních programů. Spolupráce na tvorbě tohoto instituciálního prvku výuky půjde napříč fakultami s využitím odborníků z praxe.

Výsledky

Analýza administrativní náročnosti spolupráce Karierního centra MU s fakultami. Návrh na propojení administrativních činností souvisejících s přípravou a realizací praxí a stáží Karierního centra a fakult s využitím výsledků analýzy. Diskuse k návrhu zaměření podnikatelských inkubátorů a klinik mezi vybranými organizacemi a fakultami. Návrh na propojení administrativních činností KC s fakultami prostřednictvím IS MU. Realizace metodického semináře zaměřeného na výměnu zkušeností a nastavení metodiky pro kvalitnější spolupráci vysokých škol (MU) s podnikatelskou sférou – přínosy pro zaměstnanost absolventů a zvyšování konkurenceschopnosti a kvality výkonu spolupracujících organizací. Zahrnutí výsledků procesu přípravy podnikatelských inkubátorů do studijních plánů zainteresovaných fakult.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.