Prostorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace, analýza a implikace pulsujících funkčních regionů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-13502S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt se zabývá úlohou prostorové neurčitosti v organizaci regionálních systémů. Kontinuální charakter geografických jevů způsobuje při klasifikaci těchto jevů (regionální taxonomii) různou míru neurčitosti, vznikají neostré regionální třídy (regiony). Projekt se blíže zaměří na problematiku neostrých (fuzzy) funkčních regionů. Projekt bude identifikovat několik variant funkčních regionálních systémů na území České republiky (respektive Slovenska), určí míru neostrosti funkčních regionálních tříd, identifikuje geografické charakteristiky zodpovědné za tuto neostrost a navrhne metodu, jak prostorovou neurčitost funkčních regionálních systémů snížit, optimalizovat. Analýzy neostrosti v regionálních systémech budou využity k identifikaci pulsujících funkčních regionů, jak v čase, tak v prostoru. Optimalizované varianty funkčních regionálních systémů budou využity pro vybrané úlohy v oblasti prostorové analýzy, hodnocení variability geografických dat a užití pro administrativní účely.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.