Hodnocení účelnosti rozvojových projektů - praktická aplikace a konceptualizace dosažených výseldků

Kód projektu
MUNI/A/1197/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Hlavním cílem navrženého projektu je kritické posouzení výsledků aplikace vzorových/modelových přístupů k hodnocení společenské účelnosti veřejných rozvojových projektů dosažených v rámci předchozího výzkumu. V tomto kontextu bude i nadále kladen důraz na integrované pojetí zohledňující relevantní teorie regionálního rozvoje (zejména originální integrační teorii udržitelného regionálního rozvoje vytvořenou na KRES ESF), komplexní posouzení efektivní poptávky a územně a věcně orientovanou specifikaci typových skupin projektů při respektování jejich hierarchického významu. Z praktického pohledu pak bude největší pozornost orientována na konceptualizaci získaných výsledků cílenou na zkvalitnění české hospodářské a regionální politiky v systémovém kontextu Politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.