Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) (TB020MZP042)

Kód projektu
TB020MZP042
Období řešení
6/2014 - 10/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz
Spolupracující organizace
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Předmětem zakázky je shromáždění údajů o výdajích obcí a soukromých subjektů v ČR do odpadového hospodářství (OH), vypracování metodiky pro hodnocení efektivnosti těchto výdajů ve vztahu k nákladům na jednotlivé činnosti OH, poplatky a ceny zařízení a vyhodnocení efektivnosti výdajů vypracovanou metodikou a vytvoření funkčního modelu integrovaného systému OH ve formě software.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.