Neziskové organizace v procesu sociálních inovací (NOPSI)

Kód projektu
MUNI/A/0831/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
neziskový sektor, dobrovolnictví, sociální inovace

Předložený projekt specifického výzkumu se primárně zaměřen na podporu výzkumu studentů doktorského studijního programu v jedné z výzkumných oblastí, která je dlouhodobě součástí výzkumného zaměření katedry.
Zastřešujícím tématem jsou neziskové organizace a jejich role při vytváření a prosazování inovativních řešení sociálních a ekonomických problémů Jednotliví studenti doktorského studia budou sami, popř. v týmu zkoumat neziskový sektor z několika úhlů pohledu, vždy s přihlédnutím k tématu konkrétní disertační práce.

Jedná se vesměs o doposud relativně málo prozkoumaná témata (minimálně v českém prostředí), u kterých lze předpokládat vysoký potenciální přínos jednotlivých autorů, ale současně jde také o témata, která by mohla nalézt pozitivní ohlas při jejich publikaci.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.