Analýza chování ekonomiky během hospodářského cyklu pomocí dynamických modelů

Kód projektu
MUNI/A/0775/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Tento projekt navazuje na výzkum, který byl uskutečňován některými členy týmu v rámci Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Společným jmenovatelem výzkumných aktivit v rámci tohoto projektu je jeho zaměření na analýzu chování ekonomiky během hospodářského cyklu. Dalším společným jmenovatelem je to, že k této analýze budou využívány dynamické makroekonomické modely, a to konkrétně DSGE modely a VAR modely. Prvně jmenované představují dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy odvozené z mikroekonomických základů, přičemž tyto modely se v posledních letech stávají hlavním nástrojem pro provádění a analýzu monetární politiky v centrálních bankách. VAR modely představují jakousi alternativu k DSGE modelům, přičemž v případě VAR modelů se jedná spíše o ateoretický a statistický přístup k modelování.

Hlavní výzkumné aktivity se budou týkat následujících témat: (i) asymetrie šoků, strukturální rozdíly a synchronizace hospodářského cyklu mezi českou ekonomikou a eurozónou; (ii) problematika detrendování v DSGE modelech; (iii) analýza strukturálních změn v české ekonomice; (iv) problematika finální data vs real-time data v DSGE modelech; (v) identifikace efektů fiskálních šoků v české ekonomice; (vi) modelování trhu nemovitostí v DSGE modelech.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.