Analýza transformujících se ekonomik - vývoj institucionálního prostředí a jeho důsledky pro reálnou ekonomiku (Analýza transformujících se ekonomik)

Kód projektu
MUNI/A/0844/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Transformace ekonomik neznamená pouze strukturální proměnu odvětví nebo orientace zahraničního obchodu, ale zejména komplexní proměnu institucionálního prostředí.
Navrhovaný projekt se profiluje jako součást, v literatuře již plně etablovaného, proudu emipirického výzkumu institucí s konkrétním zaměřením na porozumění vývoji institucionálního prostředí transformujících se ekonomik. Výzkumná činnost bude sestávat ze dvou vzájemně logicky propojených modulů. V prvním bude předmětem výzkumu proces tvorby institucionálního prostředí. Ten bude v druhém modulu doprovázen výzkumem dopadů různých nastavení institucionálního prostředí na reálnou ekonomiku. Projekt tak navazuje na v minulosti realizované projekty stejně jako na výzkum, který na Katedře ekonomie aktuálně probíhá.

Cílem zpracování prvního modulu bude ověřit v literatuře navržené hypotézy o determinantech institucionálního prostředí na empirických datech za použití ekonometrických technik. Porozumění determinantům vývoje institucionálního prostředí zlepší naše pochopení procesu komplexní proměny institucionálního prostředí, kterým v minulosti procházely transformující se ekonomiky bývalého východního bloku a který v současnosti podstupují ekonomiky v Africe a Asii.

Cílem druhého modulu bude rozšířit zkoumání dopadů institucí z pouhého sledování efektů úrovně institucionálního prostředí na komplexnější pohled, který zahrne i význam jejich vývoje v čase. Komplexní přístup k hodnocení institucionálnímu prostředí umožní získat nové poznatky o makroekonomických výsledcích transformačních strategií.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.