Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/05/0974
Období řešení
1/2005 - 1/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
neziskový; nestátní; sektor; efektivnost; konkurence; veřejné služby; financování; dotace

Projekt má za cíl analyzovat podíl nestátních neziskových organizací (NNO) na poskytování veřejných služeb, a to ve třech rovinách - na úrovni celorepublikové, na úrovni krajů a na úrovni obcí. Je povinností státu zajišťovat pro občany tzv. veřejné služby zakotvené v Ústavě ČR. K tomuto účelu zřizuje stát své instituce, především příspěvkové organizace a organizační složky.
Stát může své úkoly v této oblasti svěřit i externím subjektům, např. právě nestátním neziskovým organizacím. V tomto případě jde o specifický kontrakt, jehož povaha je svým charakterem odlišná od běžných nákupů státu. Projekt zkoumá rozšíření těchto kontraktů na různých úrovních, jejich vlastnosti a problémy. Výsledkem by mělo být nejen vyjádření podílu NNO na poskytování veřejných služeb, ale také analýza příčin konkrétního stavu a doporučení pro orgány státu, krajů i obcí v této oblasti. Pokud je znám, projekt obdobného typu dosud nebyl zpracován.

Publikace

Počet publikací: 72


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.