Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU (Infrastruktura ESF MU)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.05/4.1.00/04.0201
Období řešení
12/2011 - 3/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
WWW stránky projektu
http://www.econ.muni.cz/strategie-a-rozvoj/projekty-z-op-na-esf/infrastruktura-pro-doktorske-studium-esf-mu/
Klíčová slova
infrastruktura, esf, doktorské studium, knihovna, studovny, inovace

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce Střediska vědeckých
informací/knihovna (SVI) za účelem zvýšení její nedostatečné kapacity,
vytvoření podmínek pro nerušené samostudium a modernizaci infrastruktury
pro výuku studentů doktorského studia za účelem realizace jejich
vědecko-výzkumných aktivit. V rámci projektu dojde k vybavení prostor
knihovny a dalších částí fakulty moderní technikou a technologickou
infrastrukturou pro podporu vědy a výzkumu, zavedení infoboxů pro snadný
přístup k digitálním informací z komunikačních i studijně-odpočinkových
zón prostoru knihovny i dalších částí fakulty (studijně-odpočinkové zóny
mimo hlavní prostory knihovny).
V rámci inovace dojde k vytvoření prostorových, komunikačních a informačních podmínek pro týmovou vědeckou práci studentů graduálního a doktorského studia při řešení vědecko-výzkumných záměrů a manažerské
simulační hry.
Projekt podporuje inovaci a vznik nové infrastruktury pro výuku na vysoké
škole, spojenou s výzkumem a má přímý dopad na nárůst a zvýšení kvality
lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Také má významný vliv na zvýšení
připravenosti absolventů pro praxi.

Výsledky

rekonstrukce Střediska vědeckých informací - knihovny a rozšíření prosotrů pro samostudium