Vybrané aspekty institucionálního prostředí (VASIP)

Kód projektu
MUNI/A/0912/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

V průběhu posledních šesti let fungovalo na katedře ekonomie ESF Centrum výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky (CVKS) pod vedením prof. ing. Antonína Slaného CSc. Jde o projekt výzkumného centra podporovaný ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod číslem 1M0524. Výstupy tohoto projektu byly obhájeny a činnost centra byla v současnosti prodloužena do roku 2011. Katedra ekonomie usiluje o to, aby na projekt CVKS volně navázala práce doktorandů na katedře. Studenti budou zpracovávat témata rámcově spojená s konkurenceschopností české ekonomiky, jejich činnost však nebude nijak přímo spojená s činností CVKS.
Samotný předložený projekt specifického výzkumu si tedy klade za hlavní cíl zapojení doktorských studentů do vědecké činnosti katedry ekonomie a zvyšování jejich vědecké kvalifikace. Předkládaný projekt je volným pokračováním projektu z předchozího roku. V personálním složení došlo určitým změnám, nicméně podstatná část doktorských studentů chce v projektu pokračovat i v následujícím roce.
V konkrétní rovině se bude jednat o srovnání institucionálních aspektů fungování české ekonomiky v kontextu střední Evropy. Záběr jednotlivých témat je pestrý a ve své většině se jedná o práce, které rozvíjí činnost doktorských studentů směrem k jejich disertačním pracím.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.