Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace (MizaHoPo)

Kód projektu
MUNI/A/0053/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Studenti magisterských a doktorských studijních programů zpracují pod vedením svých vedoucích a školitelů dílčí výzkumné projektové úkoly na základě zadání Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. V jednotlivých projektech bude ověřena metodika detekce narušení hospodářské soutěže a evaluace vhodných řešení. Využita bude metodika SSNIP testů, metoda detekce kartelů a modelová analýza cenotvorby v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Výstupy projektu budou využity v diplomových a disertačních pracích studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.