Inovace vybavení počítačové učebny o terminál Bloomberg (BLOOMBERG)

Kód projektu
FRVS/1114/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Současný finanční sektor vykazuje rychlou dynamiku rozvoje moderních finančních instrumentů, na kterou by měly být schopny reagovat také odborné instituce poskytující vzdělávání v oblasti financí, finančních trhů, bankovnictví, finančních investic, moderních finančních produktů, atd. Katedra financí Ekonomicko-správní fakulty MU reaguje na potřeby dynamického vývoje finančního sektoru inovacemi studijních programů a zaváděním nových předmětů do výuky (namátkou uveďmě předměty Strukturované produkty, Analýza cenných papírů 1 a 2, Finanční investování, Osobní finance, atd.). Aktuálním problémem a bariérou rozvoje "finančních" oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě (tedy nejenom na Ekonomicko-správní fakultě, ale také např. na fakultě Přírodovědecké či Právnické) i jednotlivých předmětů je obtížný přístup k aktuálním i historickým datům z mezinárodních finančních trhů, včetně aktuálním zpráv a analýz z oblasti obchodování s finančními instrumenty. Smyslem navrhovaného projektu je získání licence na terminál Bloomberg do prostor Ekonomicko-správní fakulty MU a jeho následné využití při výuce v rámci akreditovaných studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě, Přírodovědecké fakultě a Právnické fakultě MU. Terminál Bloomberg je počítačový systém, který umožňuje monitorovat a analyzovat data z finančních trhů, poskytuje aktuální informace a zprávy o vývoj finančních trhů a obchodování s jednotlivými investičními instrumenty včetně rozsáhlých analýz. Jako takový je jedním z nejrozšířenějších systémů monitorujících dění na finančních trzích a jako takový je velmi vhodným nástrojem k praktickému využití v rámci výuky na vysoké škole.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.