Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU (Inovace výuky práva)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0189
Období řešení
11/2010 - 10/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Úřad veřejného ochránce práv ČR
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

V důsledku inovace studijních programů ESF MU došlo k zásadní změně systému začlenění právní výuky do studijních programů. Byl snížen rozsah povinné právní výuky, naopak se zvýšil podíl volitelných právních předmětů. Vznikl tak problém získání potřebných vstupních znalostí pro úspěšné zvládnutí právních předmětů. Cílem projektu je tvorba softwarové podpory, která umožní integrování právních předmětů do nových studijních programů oborů Finance a Finanční podnikání a umožní osvojit si nezbytné znalosti pro úspěšné absolvování právních předmětů. Projekt reaguje na potřeby právní výchovy ekonomů. Zvýšenou pozornost věnuje problematice právní ochrany drobných investorů, spotřebitelů a právní ochrany hospodářské soutěže. Softwarová studijní podpora výuky práva spolu s novými navazujícími postupy při výuce právních a ekonomických předmětů přispěje ke zvýšení právního vědomí studentů a k získávání komplexních znalostí o tržních a finančních mechanismech rozvoje hospodářství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.