Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum

Kód projektu
VZ-INFOZ/0698/2009
Období řešení
10/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola ekonomická v Praze

Konsorcium patnácti vysokých ekonomických škol a fakult ČR se shodlo na třech hlavních elektronických zdrojích důležitých pro vědu, výzkum a výuku a bude usilovat o jejich financování na období následujících tří let z programu INFOZ. Konsorcium koordinuje VŠE Praha.


Informační zdroje představují následující databáze:


OECD Source (hlavní informační elektronický servis OECD), Econlit (jedna z nejznámějších a nejširších databází v oblasti ekonomických věd s plnými texty) a GMID (Global marketing information database).


Všechny tyto informační zdroje měla ESF MU v minulosti již k dispozici (i aktuálně má přístup ke dvěma z nich) a s jejich využíváním jsou velmi dobré zkušenosti.


Finanční spoluúčast členů konsorcia je 25 % z uznatelných nákladů; pro ESF MU to znamená roční příspěvky na úrovni cca 185 tis. Kč, za tři roky tedy zhruba 556 tis. Kč.