Charakteristika znalostních ekonomik v zemích EU

Autoři

ŽÍTEK Vladimír SLANÝ Antonín KLÍMOVÁ Viktorie

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Hodnotit znalostní ekonomiky EU27 lze mimo jiné též prostřednictví dat zjišťovaných Eurostatem. Za klíčové oblasti lze považovat vzdělávání, výzkum a vývoj (VaV), inovace, informační a komunikační technologie (ICT), v jejichž rámci je s využitím relevantních ukazatelů porovnáváno postavení členských států EU, a zejména to, jak si mezi nimi stojí Česká republika. Obecně lze konstatovat, že z hlediska kvantitativních ukazatelů se Česká republika pohybuje poblíž mediánové hodnoty, což platí i v případě výdajů na VaV a ICT. Velmi nízké hodnoty naopak dosahují výdaje na vzdělávání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.