Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku

Autoři

ČÁSTEK Ondřej

Rok publikování 2010
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Cílem této publikace je „navrhnout metodiku využití stakeholderské analýzy jako nástroje strategické analýzy“. Za tímto účelem je tedy nejprve prozkoumán vývoj a současný stav stakeholderské teorie, následně jsou na empirických datech zkoumány faktory důležitosti generických stakeholderských skupin a poté jsou tyto poznatky využity k formulaci postupu stakeholderské analýzy tak, aby byla ve strategické analýze co možná nejprospěšnější. Přínosem práce je nejen samotný návrh metodiky, ale také vyhodnocení faktorů důležitosti stakeholderů na základě empirického šetření ve 432 podnicích, a to pomocí jak bivariačních technik, tak učících se metod statistického rozpoznávání obrazů – sekvenčního dopředného plovoucího výběru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.