Citlivost DSGE modelu na změny chování ekonomiky v období krize

Autoři

ČAPEK Jan SLANÝ Antonín VAŠÍČEK Osvald

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Cílem podkapitoly je zkoumat změny chování ekonomiky představované DSGE modelem v období krize. Výsledky analýzy citlivosti DSGE modelu umožní ověřit dvě hypotézy (i) struktura vztahů v ekonomice se v období krize nemění, (ii) chování ekonomiky se v období krize výrazně mění a s tím souvisí i změna strukturních parametrů modelu, který ekonomiku představuje. Analýza hodnotí, zda je odhad modelu schopen zachytit změny strukturních parametrů, a míru, s jakou reprezentuje změny chování reálné ekonomiky. Analýza citlivosti bude aplikována na variantní odhady modelu na datech reálné ekonomiky v období před počátkem krize a v období zahrnujícím i data krize. Výsledky ukazují, že se potvrdila druhá výzkumná hypotéza, tedy že chování ekonomiky se v období krize výrazně mění a s tím souvisí i změny strukturních parametrů modelu, který představuje českou ekonomiku v interakci s ekonomikou eurozóny, a to vede ke změnám chování ekonomiky simulované modelem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.