Přínos učících se metod statistického rozpoznávání obrazů při hledání faktorů konkurenceschopnosti českých podniků

Autoři

ŠPALEK Jiří ČÁSTEK Ondřej

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ekonomický časopis/Journal of Economics
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=118933
Obor Ekonomie
Klíčová slova Corporate competitiveness; statistical pattern recognition; factors of competitiveness; sequential forward flow search
Popis Příspěvek je věnován metodické stránce měření souvislosti mezi potenciálními faktory konkurenceschopnosti a samotnou konkurenceschopností. Představuje metodu sekvenčního dopředného plovoucího výběru (SFFS) z kategorie metod statistického rozpoznávání obrazů a její aplikaci na data 432 podniků, u nichž byla známa hospodářská výkonnost a pro něž bylo za každý podnik k dispozici až 683 potenciálních faktorů této výkonnosti. Text proto shrnuje známé přístupy k této problematice, popisuje metodu SFFS a na dosažených výsledcích dokazuje její přínos k dané problematice. Nespornou výhodou této metody je její nenáročnost na charakter dat: nevyžaduje apriorní model nebo normalitu. Dále je schopna vyhodnotit souvislosti mezi mnoha proměnnými najednou, a to v přijatelném časovém horizontu. Článek ale uvádí i nevýhody této metody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.