Role managementu kvality při zvyšování výkonnosti podniku

Autoři

ŠTAMFESTOVÁ Petra TALPOVÁ Sylva

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Klíčová slova quality management, TQM, business performance
Popis Článek se zaobírá v současné době velmi aktuálním tématem zabezpečování jakosti ve smyslu TQM a jeho dopady na výkonnost podniku. Na úvod je definován manažerský koncept řízení kvality a výkonnost podniku. Následně je poukázáno na determinanty podnikové úspěšnosti a zdůvodnění významu řízení kvality v podnikové praxi. Následuje syntéza poznatků získaných z provedených zahraničních průzkumů, které se zaobíraly vlivem implementace přístupů TQM na výkonnost podniku, resp. finanční výkonnost či konkurenční výhodu. Cílem tohoto článku je podat základní přehled doposud provedených empirických studií zaměřující se na hledání, resp. potvrzení či vyvrácení vlivu přístupů managementu kvality na výkonnost podniku a zhodnocení potenciálu TQM pro podnikovou praxi v budoucnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.