Quality of Buyer-Seller Relationships from Value Creation Perspective

Logo poskytovatele
Název česky Kvalita dodavatelsko-odběratelských vztahů z pohledu tvorby hodnoty
Autoři

ŠKAPA Radoslav KUBÁTOVÁ Eva

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Portuguese Journal of Management Studies
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://pascal.iseg.utl.pt/~pjms/
Obor Ekonomie
Klíčová slova Buyer-seller relationships; desk research; value and value creation
Popis Žádná z organizací nevlastní všechny zdroje nezbytné k uspokojení požadavků svých zákazníků. Organizace jsou závislé na zdrojích, které jim poskytují dodavatelé a jsou tedy nuceny utvářet s nimi obchodní vztahy, které vedou k tvorbě sítí mezi podniky. Cílem našeho článku je prozkoumat existenci přímých a nepřímých funkcí vztahů při tvorbě hodnoty. Analýza je provedena na dvou skupinách podnikových spoluprací, a to spolupracích, které vedly ke stabilizaci podniku a spolupracích podněcujících další rozvoj. Dva typy spoluprací naplňovaly odlišné přímé a nepřímné funkce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.