Sítě malých a středních podniků v ČR

Logo poskytovatele
Autoři

HÁLEK Ivan SMUTNÝ Petr ŠKAPA Radoslav ŠVANDOVÁ Eva ŽÁK Jan

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Vyvojové tendence podniků IV (Svazek II.)
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova síť mezipodnikových vztahů; teorie sítí; vztahy spolupráce; stabilizující spolupráce; rozvojová spolupráce; hodnota vztahu; tvorba hodnoty v obchodních vztazích; přímé funkce; nepřímé funkce
Popis Závěrečná zpráva je studií, jejímž cílem je analýza současného stavu poznání v problematice studia příčin a podmínek vzniku a fungování sítí mezipodnikových vztahů malých a středních podniků. V první části je proveden exkurz vybranými teoriemi síťových vztahů. Ve druhé části jsou stručně shrnuty dílčí poznatky získané z dosavadních výzkumů v dané oblasti. Třetí část zprávy obsahuje pokus o rozpracování funkčního modelu postaveného na teorii hodnoty vztahu mezi spolupracujícími podniky. Následuje užití modelu pro systemizaci konkrétních forem vztahů mezi vybranými podniky v ČR. Metodika spočívá v sekundární analýze dat, získaných v rámci řešení grantového úkolu Identifikace sektorových klastrů v regionu Jižní Moravy, zaměřeného na výzkum potenciálů bilaterálních mezipodnikových vztahů. Výsledek řešení katedrového úkolu 2008 je teoreticko-empirickým podkladem pro řešení problematiky vzniku a fungování sítí malých a středních podniků v ČR formou navazujícího grantového úkolu GAČR v letech 2009-2012
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.