Sensitivity Analysis of DSGE Model of Open Economy with Nominal Rigidities

Název česky Analýza citlivosti DSGE modelu otevřené ekonomiky s nominálními rigiditami
Autoři

HLOUŠEK Miroslav VAŠÍČEK Osvald

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Mathematical Methods in Economics 2008
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova sensitivity analysis; nominal rigidities; DSGE model; Phillips curve; Bayesian estimation
Popis Článek se zabývá analýzou citlivosti DSGE modelu odhadnutém na datech české ekonomiky pomocí Bayesovských technik. Cílem je porovnat různé specifikace modelu podle toho, jak sedí na datech. Základní model zahrnuje čtyři typy nominálních rigidit, které vycházejí z Calvova cenového mechanismu. Konkurenční modely předpokládají flexibilitu některých těchto cen či jejich kombinaci. Měřítko souladu modelu s daty vychází z mezní pravděpodobnosti spočtené při Baysovském odhadu. Důraz je také kladen na citlivost odhadnutých parametrů v jednotlivých modelech. Výsledky odhadů ukazují, že rigidity v cenách importů a ve mzdách hrají důležitou roli v modelu pro českou ekonomiku. Strnulé mzdy jsou důžitější než strnulé ceny. Nejvíce citlivými parametry jsou Frischova elasticita nabídky práce a otevřenost ekonomiky. Na druhou stranu, chyby měření jsou poměrně stabilní a mají zanedbatelný vliv na výsledky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.