Analysis of business incubators in the Czech Republic

Logo poskytovatele
Název česky Analýza podnikatelských inkubátorů v České republice
Autoři

KLÍMOVÁ Viktorie

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journals International Scientific Publications
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Business incubator; enterprise; regional development; innovation
Popis První podnikatelské inkubátory ve světě se objevily v 50. letech 20. století a k jejich rozšíření došlo v 80. letech. Avšak v postkomunistických státech začaly být hojněji využívání až po roce 2000, a to zejména po vstupu těchto států do Evropské unie. Podnikatelské inkubátory slouží jako nástroj pro podporu začínajících podniků a zejména pro podporu začínajících inovačních firem. Jedním z úkolů inkubátorů je zvýšit míru přežití začínajících firem. Jsou zakládány zejména na regionální úrovni. Podnikatelský inkubátor je zařízení (budova) určené začínajícím firmám, které jim má pomoci v počáteční fázi rozvoje podniku. Jsou to prostory, kde jsou vytvořeny výhodné podmínky pro začínající podnikatele. Těmito podmínkami jsou například zvýhodněný nájem, sdílení infrastruktury, bezplatné služby, další služby za zvýhodněné ceny. Článek pojednává o analýze podnikatelských inkubátorů v ČR. Tato analýza byla vytvořena na základě dotazníkového šetření mezi nejvýznamnějšími inkubátory v ČR. Dotazníkový průzkum se zaměřil na následujících 6 oblastí: 1. základní charakteristika inkubátorů (plocha, technické zázemí, vytvořená pracovní místa atd.); 2. poskytované služby provoz; 3. poskytované služby poradenství; 4. poskytované služby vzdělávání; 5. hodnocení kvality inkubátorů a 6. financování podnikatelských inkubátorů. Článek také obecně pojednává o podnikatelských inkubátorech v ČR, jejich historii, prostorovém rozmístění. Pozornost je věnována zejména podnikatelských inkubátorům, které vznikly anebo byly rekonstruovány díky podpoře ze strukturálních fondů. Do konce roku 2008 by takto mělo být podpořeno přibližně 20 inkubátorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.