Návrhy na implementaci specifických nástrojů a metod financování procesů prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze území prostorově vymezit

Autoři

REKTOŘÍK Jaroslav ŠELEŠOVSKÝ Jan BAKOŠ Eduard KŘIVÁNEK František

Rok publikování 2007
Druh Projekty výzkumu a vývoje
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Výsledkem je analýza financování krizových situací, která sloužila jako východisko výzkumu v roce 2007. Následně jsou prezentována teoreticko metodologická východiska výzkumu a přehled institucionálního zabezpečení geovizualizace a oceňování území v ČR a ve světě s využitím poznatků zajišťoven a pojišťoven. Následují metody oceňování území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu (MU) v případě, kdy lze území prostorově vymezit. Jako případová studie je uvedena deskripce historického průběhu MU na území JČK. Tento koncept je definován včetně zhodnocení schématu výpočtu škod po povodních, metodologického přístupu k finančnímu hodnocení území a následně je uvedena struktura metody s pracovním názvem Bakošův model pro predikci a alokaci financování procesů prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze území prostorově vymezit. S využitím analýzy informací z desítek zemí OECD (včetně zemí EU a USA) a výsledků analýzy nástrojů používaných pojišťovnami a zajišťovnami je provedena implementace specifických nástrojů a metod financování procesu prevence, eliminace a obnovy území. Jde o návrh fondu živelních pohrom, zřizování poolů apod. Pro komplexnost výzkumu jsou ještě prezentovány: Závěry z konference Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, jejíž čtvrtá sekce byla součástí výzkumu, zprávy z terénních šetření a implikace, závěry a doporučení pro zadavatele, tj. MF ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.