Zahraniční obchod Slovenské republiky 1993-2006

Autoři

JANDOVÁ Monika

Rok publikování 2007
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Slovenská republika je malou otevenou ekonomikou, jejíž výkon je závislý na vnjších ekonomických vztazích zem, pedevším na jejím zapojení do mezinárodní smny. Cílem této studie je nastínit hlavní vývojové tendence ve slovenském zahraniním obchod z hlediska teritoriálního, komoditního a institucionálního v letech 1993-2006 a jejich pínos pro rst konkurenní schopnosti slovenské ekonomiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.