Dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy pro Českou ekonomiku

Autoři

VAŠÍČEK Osvald MUSIL Karel HLOUŠEK Miroslav

Rok publikování 2007
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Prezentace novokeynesiánského dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy (NK DSGE model) české ekonomiky. Jde o model malé otevřené ekonomiky založený na mikroekonomických základech. Model se skládá z representativních agentů -- domácností, firem, centrální banky a vládního sektoru. Chování domácnosti obsahuje rigiditu v podobě setrvačnosti ve spotřebě. Nastavení cen u firem (domácích výrobců i importérů) je popsáno Calvovým způsobem (jehož výsledkem je novokeynesiánská Phillipsova křivka -- NKPC). Model obsahuje rovněž rigidity při stanovování mezd. Centrální monetární autorita provádí monetární politiku podle modifikovaného Taylorova pravidla v režimu inflačního cílování. Vládní výdaje jsou aproximovány exogenním procesem. Pro odhad log-linearizovaných modelových rovnic je použita Bayesova metoda. Základní analýza modelových výsledků je provedena pomocí popisu parametrů, impulzních odezev a varianční dekompozice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.