Implikace Rakouské teorie cyklu pro strategie cílování inflace

Logo poskytovatele
Autoři

KVASNIČKA Michal

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Národohospodářský obzor
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova inflation targeting austrian business cycle
Popis Rakouská teorie hospodářského cyklu vytvořená Misesem a Hayekem ukazuje, jak manipulace úvěrem a úrokovou sazbou ovlivňuje časovou strukturu výroby a vytváří hospodářský cyklus. Vždy, když je úroková sazba pod svou rovnovážnou úrovní, jsou vytvořeny nové úvěry nepodložené dobrovolnými úsporami, což akcelerujícím tempem zvyšuje cenovou hladinu a přesouvá výrobní faktory do vyšších řádů výroby. Když expanze skončí, dobrovolné úspory nejsou dostatečné aby udržely prodlouženou výrobu: výrobní faktory se přesouvají zpět, přičemž jsou ty specifické zničeny. Proces se může ale nemusí projevit v agregátních datech - může být skryt ve struktuře výroby. Implikace pro cílování inflace jsou zřejmé: V rostoucí ekonomice je kladná míra inflace vždy spojena s úrokovou sazbou pod rovnovážnou úrovní, takže cíl "malé kladné míry inflace" může být nežádoucí. Také není zřejmé, jak je možné tento cíl udržet. Pokud je tohoto cíle dosahováno zvyšováním a snižováním úrokové míry, pak taková politika nutí ekonomiku přesouvat zdroje do vyšších a následně nižších řádů výroby, přičmž plýtvá kapitálem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.