Stylized Facts of Business Cycle in the Czech Republic

Logo poskytovatele
Název česky Stylizovaná fakta hospodářského cyklu v České republice
Autoři

HLOUŠEK Miroslav

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Mathematical Methods in Economics 2006
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Czech economy - stylized facts - bandpass filter - trend and cyclical components - Granger causality
Popis Tento článek se zabývá identifikací stylizovaných fakt českého hospodářského cyklu. Emprické časové řady jsou dekomponovány na trendovou a cyklickou složku pomocí bandpass filtru. Jsou vypočítány kros-korelace mezi cyklickou složkou HDP a různých časových řad. Je určeno chování veličin během cyklu a jsou identifikovány předbíhající a zpožďující se veličiny. Mezi HDP a ostatními agregátními veličinami je testována Grangerova kauzalita.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.