Czech Business Cycle Stylized Facts

Název česky Stylizovaná fakta českého hospodářského cyklu
Autoři

HLOUŠEK Miroslav

Rok publikování 2006
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Tato studie se zabývá identifikací stylizovaných fakt českého hospodářského cyklu. Empirické časové řady jsou dekomponovány na trendovou a cyklickou složku pomocí bandpass filtru. Mezi cyklickými složkami HDP a různými časovými řadami jsou spočítány kroskorelace. Je určeno chování veličin během cyklu a jsou identifikovány veličiny, které cyklus předbíhají nebo se za ním zpožďují. Nakonec je testována Grangerova kauzalita mezi HDP a ostatními agregátními veličinami. Všechny tyto charakteristiky jsou prezentovány v tabulkách a komentovány. Jsou zhrnuty hlavní závěry o chování veličin během cyklu, což pomáhá posoudit implikace alternativních ekonomických teorií. Jsou rovněž diskutovány rozdíly mezi stylizovanými fakty v České republice a ostatních vyspělých zemí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.