Usage of Budgetary and Accounting Data for Financial Planning in Time of Crisis: The Case Study of the Czech Republic’s Ministry of Defence

Název česky Využití rozpočtových a účetních údajů pro finanční plánování v době krize: Případová studie Ministerstva obrany České republiky
Autoři

NEČAS Kamil BOULAOUAD Jana

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION
Citace
Doi http://dx.doi.org/10.2478/kbo-2022-0046
Klíčová slova crisis; defence; defence expenditures; planning and budgeting; budget and accounting data
Popis Finanční krize, pandemie a bezpečnostní krize jsou momenty, které v posledních letech provázejí Evropu a svět. U každé z nich jsou patrné důsledky pro rozpočty na obranu. Ve světle zkušeností z posledních let je nutné, aby vláda byla připravena a dokázala předvídat a vhodně rozhodnout, kterých veřejných prostředků se může dočasně vzdát ve prospěch konkrétní situace a jaký dopad toto rozhodnutí bude mít. Zajištění přerozdělování těchto prostředků v rámci veřejných rozpočtů však dále zvyšuje tlak na jejich řádné hospodaření s ohledem na ekonomickou racionalitu. Příspěvek proto představuje pohled na efektivnost plánování a rozpočtování na vybraném příkladu výdajové položky Ministerstva obrany ČR (MO ČR) v časovém období 2007-2022. Analýza těchto dat odhaluje významné nedostatky, a to i přes reálnou dispozici ekonomickými a manažerskými nástroji, které by jim měly cíleně předcházet.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.