Mission-oriented inovační politika ve vybraných evropských regionech

Autoři

RASZKOVÁ Soňa

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/2157/6193/3588-1/0#preview
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-8
Klíčová slova regional innovation systems; mission-oriented innovation policy; research and development
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá mission-oriented inovační politikou, která klade do popředí řešení společenských výzev a v dnešním světě nabývá stále více na významu. Tvůrci politik, jak na evropské, národní ale i regionální úrovni začínají tuto formu inovační politiky začleňovat do svých strategických inovačních dokumentů. Cílem příspěvku je představit roli mission-oriented inovační politiky a zvýšit povědomí o jejím užívání především na regionální úrovni. Výzkumnými metodami použitými v článku jsou rešerše vědecké literatury a zejména pak analýza případových studií dvou vybraných regionů Severního Brabantska a Bádensko-Württemberska. Tyto regiony aplikovaly prvky mission-oriented inovační politiky do své regionální inovační politiky. Integrace těchto prvků nezpůsobila radikální změnu stávajícího mixu nástrojů inovačních politik. Nicméně lze zaznamenat první pokusy a konkrétní projekty směrem k řešení společenských výzev. Oba regiony představují průkopníky této politiky v Evropě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.