Metody kauzální analýzy pro měření efektivity podpory prodeje

Autoři

KRÁLOVÁ Maria

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Náklady společností na aktivity spojené s podporou prodeje jsou v rozvinutých ekonomikách čím dál vyšší, přitom ale z mnoha studií plyne, že mnohé aktivity na podporu prodeje generují zanedbatelný, žádný, nebo dokonce záporný zisk. Jednou z možných příčin tohoto nežádoucího jevu jsou nedostatečné analytické nástroje, které by umožňovaly efektivitu aktivit na podporu prodeje spolehlivě měřit. Běžně používané nástroje vedou k potencionálně vychýleným odhadům efektu podpůrných aktivit, a to kvůli nezohledněnému vlivu mnoha faktorů, které se v čase mění, mohou ovlivňovat ukazatele ziskovosti a nejsou při odhadování pod kontrolou. V monografii je představen nový přístup k odhadování základních tržeb (tedy tržeb, jaké by byly, kdyby se akce na podporu prodeje nekonala) pomocí metod kauzální analýzy. Tento přístup odstraňuje vychýlení odhadů z důvodu v čase se měnících faktorů, přitom stále zůstává dostatečně jednoduchý na to, aby mohl být implementován do běžné firemní praxe. V monografii jsou dále představeny metody kauzální analýzy, které mohou řešit mnohé problémy z oblasti marketingu a managementu, a přesto se v těchto oblastech jak v českém, tak i světovém kontextu téměř nepoužívají.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.