Finanční účetnictví 1. Sbírka příkladů

Autoři

VODÁKOVÁ Jana HÝBLOVÁ Eva KŘÍŽOVÁ Zuzana VALOUCH Petr HAMPL Filip

Rok publikování 2021
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Posláním finančního účetnictví je věrně a poctivě zachycovat hospodářské dění v účetní jednotce a zprostředkovat informace o její finanční pozici, výkonnosti, struktuře majetku a zdrojích financování široké škále uživatelů z řad investorů, vlastníků, věřitelů, manažerů ale i veřejnosti. Cílem této sbírky příkladů je poskytnout čtenářům vhled do problematiky finančního účetnictví, představit jim význam a obsah jednotlivých položek výkazů účetní závěrky, základní účetní principy a postupy zaznamenávání obvyklých hospodářských operací podnikatelských subjektů na rozvahové a výsledkové účty a pravidla oceňování majetku a závazků. Sbírka je primárně určena studentům více než 20 oborů bakalářského studia na Masarykově univerzitě, ale může být vhodně využita i zájemci z řad veřejnosti k průběžnému ověřování znalostí z oboru, příp. může být součástí studijních materiálů pro profesní zkoušky z oblasti finančního účetnictví a finančního řízení. Příklady jsou sestaveny v souladu s doporučením ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.