Milníky vývoje českého pojistného trhu

Autoři

NEČAS Svatopluk VÁVROVÁ Eva

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pojistné rozpravy
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.pojistnerozpravy.cz/archiv/55-2020-37
Klíčová slova insurance market; commercial insurance company; market structure; supervisory authority; insurance association; unit-linked insurance; motor third party liability insurance
Popis Cílem tohoto článku je provést rekapitulaci vývoje pojistného trhu v České republice od roku 1991, poukázat na jeho milníky a hlavní události, které tento vývoj provázely, a to na základě vybraných ukazatelů specificky používaných k analýze pojišťovacího sektoru. V článku budou použity metody deskripce, analýzy, syntézy, dedukce a částečně také komparace. Článek je tedy koncipován jako retrospektivní pohled na vývoj českého pojistného trhu od začátku jeho transformace v roce 1991. Je rozdělen na dvě části. V první části je rekapitulován vývoj v oblasti právních norem, které formovaly v průběhu téměř tří desetiletí utváření českého pojistného trhu. Druhá část článku je věnována milníkům, které byly pro vývoj pojistného trhu podstatné a (před)znamenaly jeho změnu. Veškeré milníky budou doloženy také patřičnými ukazateli, které budou v případě potřeby nejprve charakterizovány. Datovými zdroji pro provedené analýzy jsou zejména výroční zprávy České asociace pojišťoven a data České kanceláře pojistitelů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.