Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

LESŇÁK Slavomír

Rok publikování 2020
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace přináší výsledky tříleté spolupráce didaktiků, specialistů a učitelů a integrovaného výzkumu v rámci projektu Vzdělávání 2.0. Autoři reflektují pojetí klíčových kompetencí v ČR od jejich zavedení po současnost a analyzují problémy jejich uplatňování ve školní praxi. Publikace navrhuje více nástrojů k rozvoji personálních, sociál- ních a občanských kompetencí u žáků základních a středních škol, studentů učitelství i samotných učitelů základních a středních škol, které kolektiv autorů vyvinul ve tříleté pravidelné spolupráci s učiteli základních a středních škol ve společenství praxe. Pomůcky a návrhy byly ověřeny v přímé školní praxi, na jejímž základě byly reflektovány a vylepšovány. Publikace rovněž přináší nové pojetí občanské oborové kompetence, kterou doplňuje vágní občanskou klíčovou kompetenci. V závěru publikace předkládáme vybrané návrhy studentů učitelství i samotných učitelů k dalšímu rozvoji klíčových kompetencí ve výuce, které vznikly v rámci zkoumání přístupů a chápání klíčových kompetencí u učitelů a studentů učitelství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.