Twenty years of mortgage banking in Slovakia

Název česky Dvacet let hypotečního bankovnictví na Slovensku
Autoři

HORVÁTOVÁ Eva

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Financial Studies
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www článek
Doi http://dx.doi.org/10.3390/ijfs8030056
Klíčová slova motgage banking system; real estate market; mortgage and covered bonds
Přiložené soubory
Popis Hypoteční bankovnictví se na Slovensku začalo rozvíjet po roce 1998 jako ambiciózní projekt, jehož cílem bylo povýšit zaostávající vývoj na realitním trhu, rozvoj finančního trhu a vytváření dlouhodobých zdrojů bank. Cílem článku je komplexní zhodnocení vývoje slovenského hypotečního bankovnictví za posledních 20 let z pohledu rozvoje bankovnictví, trhu hypotečních zástavních listů, trhu nemovitostí a vybrané interakce mezi jednotlivými prvky hypotečního systému. Specifickým cílem studie je vyhodnotit podstatné vazby mezi základními ekonomickými ukazateli, ukazateli financování bydlení a cenami nemovitostí na Slovensku. K vyhodnocení těchto problémů byly použity modely VAR (Vector Autoregression), modely panelové a lineární regrese a modely DEA (Data Envelopment Analysis). Slovensko má specifické ukazatele vývoje hypotečního bankovnictví, které odpovídají jeho historickému a ekonomickému vývoji. Potvrdilo se, že dostupnost úvěrů na nemovitosti měla významný dopad na růst cen nemovitostí. Ceny nemovitostí v Bratislavě mají z celonárodního hlediska odlišné vývojové faktory než ostatní ceny nemovitostí. Nízké úrokové sazby hrají při financování bydlení důležitou roli. Druhá část studie je zaměřena na zhodnocení technické efektivnost jednotlivých bank. Výsledky DEA poukazují na to, že největší banky na Slovensku byly nejefektivnější v předkrizovém roce 2007. Celkové výsledky ukazují, že tvůrci politik by měli reagovat nejen na míru zadlužení domácností a rizika pro jednotlivé klienty, ale měli by také vidět rizika pro banky v případných změnách na realitním trhu nebo rizika změn úrokových sazeb v budoucnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.