Effects of municipal housing policy on urban development

Název česky Vliv komunální politiky bydlení na rozvoj měst
Autoři

RAKOVÁ Barbora

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.econ.muni.cz/kolokvium-o-regionalnich-vedach/predchozi-kolokvia/sbornik-2020
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-32
Klíčová slova place-based model; urban development; housing policy; municipal policy
Popis Výkon politiky bydlení na úrovni měst není v českém prostředí ani systematicky realizován, ani důsledně analyzován. Pro kompetentní politická rozhodnutí není k dispozici datová základna. Tato studie by měla zahájit hlubší diskuzi o faktorech, vlivu a významu dílčích rozhodnutí v rámci komunální politiky bydlení na rozvoj měst. Komparativní analýza tří srovnatelných měst v České republice byla provedena s cílem odpovědět, co vysvětluje politiku bydlení, zda a jak politika bydlení města ovlivňuje jeho rozvoj (faktory) a jaké jsou důsledky tohoto vlivu. V rámci studie byl zkoumán vliv několika socio-ekonomických faktorů na rozvoj měst. Studie potvrdila, že politika bydlení má vliv na rozvoj měst a že české veřejné instituce tento fakt nereflektují na žádné úrovni správy. Testováním významu vybraných socio-ekonomických faktorů byly vyvozeny dílčí efekty pro politiku bydlení, které mají být použity jako hypotézy k dalšímu výzkumu. Studie je rozdělena na čtyři části. V první autor diskutuje teorie regionálního rozvoje a zasazuje politiku bydlení do place-based modelu, jež zohledňuje komplexní lokální specifika. S tím souvisí zasazení politiky bydlení do kontextu české veřejné správy. Druhá část vysvětluje využití komparativní metody a představuje volbu faktorů a zjištěná data. Třetí kapitola podává komentář ke zjištěným datům a čtvrtá vyvozuje závěry a doporučení akademikům pro návazné studie i tvůrcům politiky pro kompetentnější rozhodování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.