Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku (elektronická verze)

Autoři

ŠEDOVÁ Jindřiška DVOŘÁKOVÁ Petra HAMPL Filip

Rok publikování 2020
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Publikace je zaměřena na procvičení vybraných oblastí práva. Věnuje se veřejnému i soukromému právu v souladu s potřebami neprávnických oborů. Je určena pro práci na seminářích, tedy doplňuje přednášky o praktický rozměr formou řešení zadaných úkolů, nicméně stručně jsou připomenuty i základní právní instituty a vztahy. Kromě základních úkolů publikace nabízí i doplňující úkoly pro zvídavé studenty, kteří si mohou formou samostudia rozšířit znalosti v dané oblasti. Pro práci na úkolech jsou podpůrně využívány právní databázové systémy (např. ASPI) či veřejně dostupné rejstříky veřejné správy. Publikace je určena nejen studentům neprávnických oborů, ale i široké veřejnosti, která ji může využít k prohloubení svého právního povědomí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.