Vplyv miery konkurencie na výslednú cenu: verejné obstarávanie v slovenskom zdravotníctve

Autoři

NEMEC Juraj GREGA Matúš KUBÁK Matúš

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Global Science
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis V poslednom období došlo vo verejnom obstarávaní na Slovensku k pozitívnym zmenám, avšak miera súťaživosti stále výrazne zaostáva za väčšinou krajín EÚ. Nízka miera súťaživosti má podľa odbornej literatúry priamy dopad na efektívnosť verejného obstarávania, ktorá sa najčastejšie hodnotí prostredníctvom porovnávania predpokladanej hodnoty zákazky s vysúťaženou cenou. Cieľom našej state je preskúmať mieru súťaživosti verejného obstarávania v slovenskom zdravotníctve a jej dopad na výslednú cenu. Pri analýze sme postupovali podľa štandardne používaných postupov, publikovaných v statiach svetových ale aj domácich autorov a spracovali údaje za 2141 verejných obstarávaní v rokoch 2014 až 2019. Výskum v plnej miere potvrdil poznatky doteraz realizovaných štúdií - aj v slovenskom zdravotníctve vyšší počet ponúk generuje nižšiu finálnu cenu. Priemerný počet ponúk sa však pohybuje len okolo dvoch a až v jednej tretine súťaží dostali zdravotnícke zariadenia len jednu ponuku.