Airbnb Taxation

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Zdanění Airbnb
Autoři

RADVAN Michal KOLÁŘOVÁ Zdenka

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings).
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova Airbnb; Tax; Personal Income Tax; Tourist Tax; Tax Administration
Popis Nelze diskutovat o tom, že fenomén Airbnb způsobuje mnoho problémů zejména v tradičních turistických destinacích: nedostatek dlouhodobých nájmů v centrech měst, vyšší ceny domů a bytů, vyšší nájemné, nepohodlí pro místní obyvatele (zvýšený hluk, snížené soukromí atd.), což znamená, že lidé se stěhují z městských center na předměstí. Existují požadavky na přísnější regulaci Airbnb. Hlavním cílem této práce je ověření hypotézy, že daňová regulace de lege lata je přiměřená pro spravedlivé platby daní podnikatelů v oblasti Airbnb. Pomocí metody kritické analýzy byly zkoumány oblasti daně z příjmů fyzických osob, turistické daně a vybrané otázky správy daní. Při syntéze získaných znalostí týkajících se zdanění příjmů by měl finanční úřad zjistit, jaký typ smlouvy je fakticky uzavřen a jaký dílčí základ daně má být použit. Pokud jde o turistické daně, není dodržována zásada spravedlivé hospodářské soutěže a je nutné nahradit dva stávající místní turistické poplatky za jeden. Vzhledem k otázkám správy daní je stávající úprava přiměřená a spolupráce mezi Airbnb a správou daní je podmínkou spravedlivé správy daní. Věříme, že nejlepší regulací Airbnb je spravedlivé zdanění Airbnb.
Související projekty: