Speciální poptávkové segmenty v kontextu venkovského cestovního ruchu

Autoři

KUBÍČKOVÁ Helena NOVOTNÁ Markéta

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Aktuální problémy cestovního ruchu - overtourism - riziko pro destinace
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://kcr.vspj.cz/uvod/konference/aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2020
Klíčová slova Demand;Segments;Sustainability;Rural tourism
Popis Venkovský cestovní ruch představuje jednu z udržitelných forem cestování, kterou lze vzhledem k jeho povaze považovat za protipól k přeplněným destinacím s masovou turistikou. Motivací strany poptávky pro participaci na této formě cestovního ruchu bývá především touha po kontaktu s (nedotčenou) přírodou, potřeba odpočinout si od rušného města či aktivně relaxovat při vykonávaní rozmanitých sportů. Společensko-ekonomické změny poslední doby vedou mimo jiné k tomu, že trh na straně poptávky přestal být homogenním celkem a stal se souborem několika cílových skupin. Dle přání a tužeb těchto skupin pak strana nabídky optimalizuje svoje produkty. Na tuto problematiku reaguje předkládaný příspěvek, který kombinuje téma venkovského cestovního ruchu, jeho poptávky a posuzuje vhodnost novodobých segmentů (např. LOHAS, DINKS) pro tuto formu cestovního ruchu. Příspěvek je zpracován formou integrativní přehledové studie, zvolené metody jsou analýza, syntéza a kompilace vybraných studií. Výsledkem je popis patřičnosti segmentů, který může například sloužit jako podklad pro destinační společnosti či malé a střední podniky při tvorbě jejich marketingové strategie.
Související projekty: