Metodika pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z OPŽP 2007 - 2013 a 2014 - 2020 ve vztahu k nastaveným cílům POH ČR

Autoři

SOUKOPOVÁ Jana

Rok publikování 2019
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace