Ekonomická hodnota dobrovolnictví v neziskové organizaci na regionální úrovni

Autoři

ŠMÍDOVÁ Nikola

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Klíčová slova volunteering; economic value; methods; non-profit organisation; scouting
Popis Tento článek se zabývá ekonomickou hodnotou dobrovolnictví v neziskové organizaci Junák –český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s. Cílem je kritické zhodnocení aplikačních možností metod pro ocenění dobrovolnické práce ve vybrané neziskové organizaci a následná aplikace zvolených metod na získaná data. Teoretická část práce se zabývá zanalyzováním a popisem dostupných metod pro měření dobrovolnické práce. K provedení praktické části byla data za organizaci získána pomocí dotazníkového šetření. Získána data po aplikaci na vybrané metody jsou kriticky zhodnoceny pro možnost ocenění dobrovolnické činnosti v konkrétní organizaci a vybrána metoda nejpřesnější pro určení konkrétní hodnoty. Jako nejpřesnější metodou byl na základě předchozí analýzy zvolen výpočet pomocí mzdy specialisty. Výsledná průměrná hodnota jedné odpracované hodiny dobrovolníkem v organizaci byla stanovena na 161,11 Kč/hod a za celou organizaci hodnota dobrovolnické práce ročně přesáhla 3 mil. korun. Toto ocenění může pomoci organizaci při poukázání na celkovou skutečnou hodnotu činnosti dobrovolníků například při žádání o finanční podporu, dotace na činnost nebo k rozšíření celkového podvědomí o hodnotě vykonávané činnosti skautskými dobrovolníky
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.