Hospodářská a sociální politika v České republice jako reakce na hospodářské krize a růst

Autoři

SLANÝ Antonín LIPOVSKÁ Hana

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Jedná se o kapitolu v knize poprvé vydané v nakladatelství Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018, pod názvem Das politische System Tschechiens. Kapitola se zabývá interakcí české ekonomiky s hospodářskou politikou. Zabývá se hospodářským rozvojem, fiskální politikou (zejména v souvislosti s měnovou krizí), rolí centrální banky, postojem k euru a sociální politikou. Ekonomika se vyznačuje nízkou nezaměstnaností a vysokou mírou zaměstnanosti. Ve fiskální politice je identifikovaným problémem nedostatečná spolupráce mezi vládou a Českou národní bankou. Přijetí nebo odmítnutí eura je klíčovou otázkou pro budoucnost, stejně jako sociální usmíření stárnoucí populace a rostoucí poptávka po sociálních transferech. Celkově se hospodářská politika dokázala vypořádat s přechodem z plánovaného hospodářství na evropské tržní hospodářství a udržet sociální stabilitu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.