Vysokorychlostní železnice v České republice z hlediska územního plánování

Logo poskytovatele
Autoři

DUJKA Jiří

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník z konference AUÚP, Brno 11.-12.4.2019
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Klíčová slova high-speed rail; Czech Republic; urban planning
Popis Vysokorychlostní železniční tratě jsou v současné době diskutovaným tématem. Jedná se o nový typ infrastruktury, který u nás dosud nikde nebyl vybudován a o jehož výstavbě se uvažuje v horizontu několika dekád. Problematika vysokorychlostních tratí, které jsou součástí systému tzv. Rychlých spojení (RS), s sebou přináší řadu aspektů nejen z technického a provozního hlediska. Lze s jistotou tvrdit, že vliv této infrastruktury v prostoru bude značný a může představovat další impuls regionálního rozvoje. Při současných debatách o RS je poněkud opomíjena prostorová složka. Politika územního rozvoje ČR vymezuje koridory, zpřesněné v navazujících územně plánovacích dokumentacích, podle přístupů k tématu z poloviny 90. let 20. století. Současné diskurzy v této oblasti však naznačují, že se jedná o koncepci přinejmenším zčásti překonanou a neaktuální. Důkazem budiž například nejasné trasování páteřní trati mezi Prahou a Brnem. Pro řadu obcí navíc představuje územní rezerva vysokorychlostní trati překážku pro rozvoj, přičemž není jasné, zda a v jaké podobě bude tato kolejová infrastruktura realizována. Cílem příspěvku je poukázat na současné přístupy v oblasti plánování vysokorychlostní železniční sítě v České republice a porovnat je se současným stavem územní ochrany ploch pro tuto infrastrukturu. Dále příspěvek poukazuje na možné dopady výstavby vysokorychlostních tratí do správních území vybraných obcí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.