Teaching Benefit-Cost Analysis, Tools of the Trade

Název česky Výuka analýzy přínosů a nákladů, nástroje obchodu
Autoři

SOUKOPOVÁ Jana

Rok publikování 2019
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních projektů. Analýza nákladů a přínosů rozšiřuje běžné finanční hodnocení projektu o veškeré socio-ekonomické (společenské) dopady projektu (externality). Rozdíl mezi finančním a socio-ekonomickým hodnocením projektu lze ilustrovat na příkladu dětského hřiště. Zatímco výdaje na výstavbu a provoz dětského hřiště patří do finanční analýzy, socio-ekonomická analýza rozšiřuje výsledky hodnocení i o užitek rodičů s dětmi, kteří budou hřiště využívat. Pro potřeby hodnocení je třeba veškeré dopady kvantifikovat. K ocenění položek, pro které nejsou k dispozici tržní ceny (např. zmíněný užitek rodičů s dětmi), se používají tzv. stínové ceny. Ke stanovení stínových cen lze použít např. náhražkové trhy, techniku ochoty platit, ochotu přijímat kompenzace, apod. Článek je recenzí knihy věnované výuce CBA.
Související projekty: