Od sociálních inovací k advokacii (se zaměřením na město Brno)

Autoři

WILDMANNOVÁ Mirka ZÁRUBOVÁ Kristýna

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference XXII. International Colloquium on Regional Sciences
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-91
Klíčová slova Social innovation; advocacy process; public policy; advocacy
Popis Sociální inovace slouží k eliminaci rozdílů ve společnosti, proto je jejich cílem ovlivňovat a korigovat sociální změny. Zahrnují nové metody, služby nebo přístupy k řešení problému než ty současně zavedené a slouží ke zkvalitnění a zlepšení sociálního prostředí. Sociální inovace mají zásadní význam pro ekonomický a sociální rozvoj společnosti. Advokacie je činnost, která se snaží ovlivňovat politická, ekonomická či sociální rozhodnutí s cílem pozitivní změny politiky, postupů nebo postojů a spočívá v přímém přístupu k rozhodovatelům na různých úrovních. V České republice je zavádění sociálních inovací podpořeno projekty z Evropského sociálního fondu. Cílem příspěvku je zjistit možnosti fungování advokačních nástrojů podporujících sociální inovace možnosti fungování a implementace do veřejných politik v České republice. Výzkum byl postaven na dotazníkovém šetření týkajícím se implementace advokační práce u vybraných realizátorů a žadatelů o podporu z Evropského sociálního fondu, a to se zaměřením na realizovaný projekt Magistrátu města Brna. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že advocacy má své místo v inovačních projektech a další podpora a rozvoj tohoto nástroje je žádoucí. Limity, které subjekty aktuálně řeší, souvisí zejména s omezenými kapacitami, finanční náročností a doposud relativně nízkou znalostí nástrojů, které v rámci advocacy mohou využívat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.