Structuralism in Social Science: Obsolete or Promising?

Název česky Strukturalismus ve společenských vědách: zastaralý nebo perspektivní?
Autoři

MENŠÍK Josef

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Teorie vědy : věda, technika, společnost
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/412
Klíčová slova Structuralism; Social Ontology; Methodology of Economics; Philosophy of Social Science; Philosophy of Mathematics
Popis Strukturalismus přišel do filosofie ze společenských věd. Byly to také společenské vědy kde, v letech 1950–1970 v podobě Francouzského strukturalismu, získal strukturalismus nejširší uznání. Od té doby však jeho popularita ve společenských vědách opadla. V nedávné době však začal strukturalismus nabývat na popularitě ve filosofii matematiky. Ukazuje se, že tyto dvě formy strukturalismu mají na obecné úrovni mnoho společného. Otázkou pak je, zda neexistuje možnost, aby se obecně chápaný strukturalismus navrátil do společenských věd. Hlavní námitky proti Francouzskému strukturalismu – jeho ahistorismus, metodologický holismus a universalismus – jsou opětovně uváženy. Ačkoliv jsou námitky relevantní pokud jde o Francouzský strukturalismus, nejedná se o námitky proti obecnému strukturalismu jako takovému. Osud Francouzského strukturalismu se tak nezdá být překážkou pro případný návrat obecného strukturalismu do společenských věd, spíše poskytuje postřehy, kde by se mohly vyskytnout největší obtíže.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.